technologie

De meeste van onze producten zijn gebouwd op basis van de door ons ontwikkelde Multigate software. Dit is een platform waarop eenvoudig applicaties gebouwd kunnen worden op het gebied van SMS en instant messaging. Ook het toevoegen van gebruiker-specifieke content is zeer eenvoudig. Het Multigate platform is een modulair systeem dat toegang biedt tot vele protocollen (GPRS, SMS, email, ICQ, MSN, Cell Broadcast, NNTP, WAP, Jabber, etc) en daarnaast in staat is om met verschillende informatiebronnen te communiceren (databases, websites, webservices). Ook de gebruikersregistratie en eventuele accounting kunnen door Multigate geregeld worden. Enkele voorbeelden van toepassingen die met behulp van Mutigate eenvoudig te implementeren zijn:

  • Informatiediensten via SMS (van eenvoudige voorbeelden als het weerbericht tot en met toegang tot bedrijfsdatabases of beursordersystemen)
  • "One-to-many" communicatie via verschillende kanalen (sommige collega's krijgen een SMS, anderen een email of ICQ-bericht)
  • SMS lichtkranten of billboards

Informeer of we ook uw specifieke toepassing kunnen implementeren op Multigate!

© Multigator 2009 - Privacy Policy